Produkter
Visa fler sökresultat

Miljöpolicy

Vi på Mylift åtar oss att aktivt bidra till en hållbar och miljövänlig framtid.

Genom att integrera miljöhänsyn i alla våra verksamhetsområden strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön och samtidigt främja ett ansvarsfullt och hållbart agerande. Följande punkter utgör vår miljöpolicy:

Hållbarhet i produktutbudet:

 • Vi strävar efter att erbjuda kunderna miljövänliga och energieffektiva produkter för uthyrning, samt försäljning när sådana alternativ finns tillgängliga.
 • Vi kommer att ständigt utvärdera vårt produktutbud för att inkludera fler miljövänliga och återvinningsbara alternativ.

Energiförbrukning:

 • Vi genomför regelbundna energikartläggningar för att identifiera områden där vi kan minska vår energiförbrukning och optimera energieffektiviteten.
 • Våra anställda uppmanas att vidta åtgärder för att spara energi, såsom att stänga av elektronisk utrustning när den inte används.

Källsortering och avfallshantering:

 • Vi implementerar tydliga källsorteringsrutiner på våra anläggningar för att möjliggöra återvinning och minska avfallsmängden.
 • Vi kommer att samarbeta med pålitliga avfallshanteringstjänster för att säkerställa att vårt avfall hanteras på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt.

Transport och logistik: 

 • Vi strävar efter att optimera transportrutter för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.
 • Genom att regelbundet underhålla våra fordon och utrustning vill vi säkerställa att de är i optimalt skick för att minimera onödiga utsläpp.

Uppmuntra hållbara val:

 • Vi kommer att informera och utbilda våra anställda om fördelarna med miljövänliga alternativ och uppmuntra till hållbara val till vår verksamhet.
 • Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer och partners som delar vår miljövision och främjar hållbara metoder.

Ständig förbättring:

 • Vi åtar oss att ständigt utvärdera och förbättra vår miljöprestanda genom att sätta upp konkreta mål och övervaka våra framsteg.
 • Vi kommer att involvera alla våra medarbetare i miljöarbetet och uppmuntra till idéer och initiativ för att ytterligare minska vår påverkan på miljön.

Denna miljöpolicy är inte bara ett uttryck för vårt engagemang för miljön utan utgör också grunden för hur vi driver vår verksamhet. Genom att agera ansvarsfullt gentemot miljön kan vi bidra till en hållbar framtid för kommande generationer.